Nhằm nâng cao kiến thức về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu cơ bản trong chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe con người, chiều ngày 24/4/2019, UBND xã phối hợp với Trạm y tế tổ chức lễ phát động Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và ký cam kết vệ sinh ATTP cho các hộ sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã.